Volunteer Sharing

img

 

Bangladesh

Law Sin Ching

Cambodia

Michaela ForteSze To Wing Hon

Lao

Shu WangCheng Ka ChunZhang Siyu

Philippines

Lau Ka ChingCheung Wing Ki

Sri Lanka

Leung Ka YanWong Yat Chun

Thailand

Liu XiaoyueTsang Hung

Timor-Leste

Man Tin YeeChang Tsz Yu

Vietnam

Wong Hiu Tan Lee Wing YuHuang Hengjing